نام دامنه ویژه نام فارسی دامنه قیمت (تومان) بروز شده در جزئیات و تماس
jbi.ir جی بی آی 35,000,000 101 روز پیش تماس
mimt.ir ام ای ام تی 500,000,000 101 روز پیش تماس
mojallal.ir مجلل 100,000,000 101 روز پیش تماس
aalijenab.ir عالیجناب 20,000,000 101 روز پیش تماس
setabr.ir ستبر 15,000,000 101 روز پیش تماس
350.ir 80,000,000 101 روز پیش تماس
MAB.ir ام ای بی 35,000,000 101 روز پیش تماس
CIR.ir سی آی آر 100,000,000 101 روز پیش تماس
IED.ir آی ئی دی 35,000,000 101 روز پیش تماس
HIN.ir اچ آی ان 25,000,000 101 روز پیش تماس
270.ir 80,000,000 101 روز پیش تماس
290.ir 80,000,000 101 روز پیش تماس
370.ir 80,000,000 101 روز پیش تماس
Fermisk.ir فرمیسک 50,000,000 101 روز پیش تماس
MII.ir ام آی آی 100,000,000 101 روز پیش تماس
Baghmisheh.ir باغمیشه 20,000,000 101 روز پیش تماس
Mahvan.ir مه وان 20,000,000 101 روز پیش تماس
CCB.ir سی سی بی 50,000,000 101 روز پیش تماس
HMO.ir اچ ام او 25,000,000 101 روز پیش تماس
CNH.ir سی ان اچ 20,000,000 101 روز پیش تماس
BBV.ir بی بی وی 40,000,000 101 روز پیش تماس
zsi.co زد اس آی 50,000,000 101 روز پیش تماس
hhc.ir اچ اچ سی 50,000,000 101 روز پیش تماس
zhl.co زد اچ ال 50,000,000 101 روز پیش تماس
WIR.ir دبیلو آی آر 50,000,000 101 روز پیش تماس
chiman.ir چیمن 50,000,000 تماس
CRN.ir سی آر ان 30,000,000 تماس
gelavizh.ir گلاویژ 30,000,000 تماس